Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

Profilinik Premium

PVC системата Profilinik Premium е сертифицирана в института по прозоречна техника ROSENHEIM съгласно EN 12412-2.

IFT Rosenheim е международен, технически и научно изследователски институт, специализиран в оценка на качествата на използваните в строителството продукти. IFT Rosenheim извършва изпитване на прозорци, съгласно EN 14351-1. Като оторизиран орган, изследователския институт е упълномощен да издава протоколи от изпитванията, необходими за CE маркировка или сертификати за изграждане на надзорните изпитвания.