Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

Profilinik Premium

PVC системата Profilinik Premium е сертифицирана в института по прозоречна техника ROSENHEIM съгласно EN 14351-1.

Стандартът включва тестове за въздухопропускливост, водонепропускливост, устойчивост на натоварване на вятър, сила на заключване и механични свойства.

Получените резултати са още едно доказателствот за високото качество на профилите Профилинк.