Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

Ко-екструзия - иновация при дограмите

Опазването на околната среда е основен проблем на нашето време.
Профилинк ООД приема каузата присърце, инвестира в закупуването на ново по-модерно оборудване и се превърна в единствения български производител на pvc профили за прозорци и врати, изработени по метода ко-екструзия.

Тази технология представлява изтегляне на профили едновременно от първичен и вторичен (рециклиран) PVC материал. Процесът протича при много висока температура, в следствие на което двата материала, които имат сходни характеристики се свързват неразделно помежду си.

PVC прозорците са със средна продължителност на живот около 30-40 години, след което могат отново да се използват като суровина. Чрез рециклиране и последваща ко-екструзия полученият материал се влага в нови профили. PVC материалът е изключително устойчив и може да бъде използван многократно, което значително намалява замърсяването на околната среда и оптимизира разхода на природни ресурси. Освен екологично съобразно, рециклирането на PVC материала е и финансово разумно решение - инструментите, които се използват за процеса на ко-екструзия са високотехнологични, характеризират се с висока скорост на производствения процес и ниска консумация на енергия.

Влагането на допълнителни модификатори и пластификатори при обработването на вторичния материал, подобрява физико-механичните показатели на профилите - устойчивост на атмосферни влияния, повишава UV защитата и здравината им.

При този вид профили, изключително здравата сърцевина от рециклат е покрита (видимите части) с първичен PVC материал, в резултат на което се получават продукти с гладка повърхност, безупречна геометрия и гланц.

В подкрепа на качествата на произведените чрез ко-екструзия профили, Профилинк ООД е стартирала процедура по изпитването и сертифицирането им в IFT Rosenheim, Germany – международен, технически и научно-изследователски институт, специализиран в оценка на качествата на използваните в строителството продукти.

Избирайки прозорци, изработени от профили, произведени с ко-екструзия, получавате нови, качествени изделия без това да вреди на природата и здравето на хората.