Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

Профилинк постигна намаляване на вредните емисии с 1 795 253 кг CO2e.

Фирма "Профилинк" ООД участва активно през 2017 г. в намаляването на емисиите на СО2.
Чрез преработката на рециклирани продукти от PVC беше постигнато намаление в сравнение с преработката на нови PVC продукти с 1 795 253 кг CO2e.