Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

Профилинк член на СНЦ "Бизнесът за Пловдив"

Профилинк стана член на СНЦ "Бизнесът за Пловдив" - сдружение с нестопанска цел, което подпомага превръщането на град Пловдив и Област Пловдив в благоприятни икономически зони за инвестиции и предпочитани културно-исторически дестинации за туризъм.
Сдружението материализира идеята на няколко предприемчиви пловдивчани за активна работа за подобряване на жизнената и бизнес среда в Пловдив и общините В Пловдивска област. Отчита наличието на множество нерешени проблеми и лоши управленски практики на местно ниво, поради което желае, използвайки капацитета на своите членове и помощта на водещи консултантски фирми, да извършваме анализи на съществуващите проблеми и посочва пътища за преодоляването им; да предлага решения, свързани с развитието на инфраструктурата, максимално ефективни за гражданите и бизнеса. На базата на своя опит, постигнати бизнес успехи и споделени идеи, нейните членове желаят да дадат своя принос за икономическия, духовен и културен просперитет на региона.