Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

История

ProfiLink през годините

1992

Създаване на фирмата

1994

Изграждане на първата производствена база

Начало на екструзията на PVC профили за външни ролетни щори

1996

Разширяване на производствената база и капацитет

Екструзия на над 30 вида PVC профили за въшни ролетни щори

1998

Начало на екструзия на PVC облицовки и технически профили

2000

Начало на производството на PVC гранулат и компаунди

2001

Начало на производството на профили за нуждите на фирма LIEBHERR

2004

Изграждане на втора производствена база

Стартира собствено производство на PVC профили за прозорци и врати с марката PROFILINK

2005

Разширение на произвежданата гама прозоречни системи

2007

Изграждане на трета модерна производствена база с площ от 120 000 m²

Следва значително увеличение на производствения капацитет

2008

Успешно партньорство в Украйна, Румъния, Молдова, Сърбия и други

2010

Разрастване на външните пазари

2012

Закупуване на нови производствени линии, с което PROFILINK се нарежда сред водещите европейски производители на PVC профили

2014

Профилинк става член на RAL Германия - Асоциация за качество на PVC профили за прозорци.

Сертифициране на PVC профилните системи на ПРОФИЛИНК от Институт IFT ROSENHEIM – Germany /най-престижният научно-изследователски център за прозорци и врати в света/.